Innovation - Fra idé til virkelighed

Innovationsklinikken understøtter udvikling og nyttiggørelse af opfindelser og gode idéer, så de kan blive bragt til anvendelse som nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, som skaber værdi for patienter, borgere, medarbejdere og virksomheder i Region Nordjylland.