Innovationsklinikkens indsatser og netværk

For at understøtte innovation, samarbejde og netværk, indgår vi i forskellige initiativer for at udvikle kompetencer, relationer og mere effektive udviklingssamarbejder samt kommercialisering af opfindelser.

Vi deltager i relevante events med henblik på at udbrede innovationskulturen på hospitaler og identificere potentielle nye partnere.

Vores indsatser og netværk rækker fra regionale og nationale til internationale samarbejder og er både målrettet innovationsaktiviteter og støttefunktioner til forskning og udvikling.

Indsatser