Health Hub giver gode idéer luft under vingerne

For knap to år siden lancerede Idéklinikken en ”Health Hub”, hvor klinikere fra regionens hospitaler kan hente økonomisk støtte og ekspertise til at omsætte kliniske problemstillinger til nye innovative løsninger. Og erfaringerne er gode.
Innovationschef og leder af Idéklinikken, Jane Bjerregaard Rasmussen. (Foto: Line Bloch Klostergaard, Kommunikation)
Innovationschef og leder af Idéklinikken, Jane Bjerregaard Rasmussen. (Foto: Line Bloch Klostergaard, Kommunikation, Region Nordjylland)

Der opstår mange gode idéer blandt medarbejderne på regionens hospitaler, og den kliniske innovationsenhed, Idéklinikken har i en årrække hjulpet med at omsætte dem til nye sundhedsløsninger til gavn for patienter og det kliniske arbejde.

Som et ekstra tiltag etablerede Idéklinikken i 2019 en Health Hub, der skulle agere inkubator – eller rugekasse – for de gode idéer, og hjælpe med at gøre dem flyvefærdige.

- Health Hub er en inkubator for de gode idéer. Vi kan tilbyde forskere og klinikere hjælp og midler til at udvikle og afprøve deres ideer med henblik på at modne dem tilstrækkeligt til at kunne skabe interesse ved virksomheder og fonde, og vi har et stort netværk af forskellige kompetencer tilknyttet, som vi kan trække på, fortæller innovationschef og leder af Idéklinikken, Jane Bjerregaard Rasmussen.

Health Hub, der som dens fulde titel "Health Hub - Founded by Spar Nord Fonden" antyder, er etableret i et samarbejde med netop Spar Nord Fonden. Fonden har doneret 5 mio. kr., der skal støtte driften, og ikke mindst sikre, at hubben har kapital til at udvikle f.eks. prototyper og bane vej for virksomhedssamarbejder.

- Med Health Hub har vi endelig fået mulighed for at udbyde proof of concept-midler til klinikere og forskere. Midlerne er en vigtig løftestang til at modne ideer og opfindelser så meget, at en virksomhed eller en fond kan se et kommercielt potentiale og støtte den videre udvikling. Pengene bliver derfor typisk brugt til at frikøbe klinikere, lave indledende tests eller få hænder udefra til at udvikle prototyper, fortæller Jane Bjerregaard Rasmussen.

Beløbsrammen er mellem 30.000 og 100.000 kr., og en typisk projektperiode løber fra 3 måneder op til et år. Midlerne skal derfor fortrinsvis ses som et supplement eller en starthjælp, som kan være grundlag for en større ansøgning til f.eks. Innovationsfonden, understreger Jane Bjerregaard Rasmussen:

- 30.000-100.000 kr. lyder ikke af meget, men det kan ofte være det, der skal bruges på at få udviklet en prototype. Og herfra behøver der ikke at være langt til en bevilling fra Innovationsfonden, Novo Nordisk Fonden eller Lundbeck Fonden.

Proof of concept-midler fik skinne-idé på skinner

På trods af halvandet år præget af corona, er der i Health Hubs korte levetid allerede gennemført 4 proof of concept-projekter, og yderligere en lille håndfuld projekter er godt undervejs.

Målet er, at projekterne kan føre til et egentligt samarbejde med en virksomhed, som har interessen, erfaringerne og midlerne til at føre produkterne til markedet.

En af de klinikere, som har fået støtte fra Health Hub er læge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Aalborg UH, Ahmed Abood. Han har udtænkt en skinne, som kan bruges til børn, som har fejlrotation af benene. Ved den traditionelle behandling saves knoglen over, hvorefter kirurgen drejer benet og fikserer det i dets korrekte position.

- Det er ret smertefuldt, og betyder at barnet skal indlægges over flere dage. Idéen med vores skinne er, at den placeres på begge sider af knoglen over vækstskiven, og over tid – mens barnet vokser – sørger den for, at benet langsomt men sikkert roterer til sin korrekte position. Det sparer indlæggelsestid og ikke mindst barnet for mange smerter, forklarer Ahmed Abood.

Skinnen er konstrueret, så den kan varieres efter barnets knoglestørrelse og give præcis den rotation, der er brug for. Det er en langt mere kontrolleret operationsmetode, end den der bruges i dag.

Med en lille pose penge fra Health Hub i ryggen fik Ahmed fremstillet den første prototype på sin opfindelse.

- Det har været med til at kickstarte projektet og bane vej for, at vi har kunnet lave de første forsøg, som har vist et rigtig stort potentiale. Herefter har vi søgt og fået midler fra flere fonde til at videreudvikle projektet. Aktuelt gennemføres forsøg på grise, som vi er meget spændte på, fortæller han.

Han håber, at skinnen allerede i løbet af et par år kan være moden nok til, at de første patienter vil kunne få den indopereret.

- Her er det afgørende, at vi får en virksomhed på banen, som kan stå for det endelige produkt – og sørge for, at de nødvendige godkendelser kommer i hus.

Til den tid forventer Ahmed Abood, at han udover sit eget store netværk til relevante virksomheder også vil kunne hente hjælp fra Idéklinikken.

Idéer overalt

Det er ikke kun kløgtige kirurger som Ahmed Abood, der henvender sig til Health Hub. Jane Bjerregaard Rasmussen fortæller, at henvendelserne kommer fra alle sider af hospitalet. Fra Køkkenfunktionens forskningsenhed "Kulinarium", til sygeplejersker, radiografer og læger i klinikken og så selvfølgelig forskningsmiljøerne.

- Medarbejderne, der arbejder på hospitalerne i Nordjylland, er enormt innovative i deres mindset, så vi har en stor bredde af idéer i porteføljen, og det er virkelig og inspirerende at arbejde med. Nøglen til den gode idé er at den løser en klinisk problemstilling, og at der er et kommercielt potentiale. For er det der ikke, er det vanskeligt at få en virksomhed eller en fond med på vognen til at føre den ud i livet.

Hun medgiver da også, at der er mange idéer, som aldrig kommer ud af klinikken, fordi de drukner i en travl hverdag.

- Som idéhaver er man nødt til at engagere sig i processen med at få sin idé modnet til færdigt produkt. Vi har stor forståelse for, at det er en udfordring i en hektisk hverdag, og vi tilstræber derfor at sænke de bureaukratiske barrierer til et minimum. Derudover er vi med hele vejen i processen fra ide til produkt, hvor vi hjælper med bl.a. ansøgninger og med at etablere samarbejder med relevante virksomheder. Med proof of concept-midlerne kan et frikøb gøre, at man som medarbejder ikke skal slås med at finde tid til arbejdet med at udvikle idéerne oveni det kliniske arbejde, og vi håber derfor, at det kan være med til at sænke barriererne, siger Jane Bjerregaard Rasmussen.

Læs mere om Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden på https://ideklinikken.rn.dk/health-hub

Opdateret