AI-Trial-Nation

Her stilles skarpt på vejen for udvikling, afprøvning og implementering af medicinsk teknologi, der anvender kunstig intelligens.